Studio Sappari


Huvudsida

Vilka är Studio Sappari?

Om mjukvarutextning

Översättningar

Sångtexter

Karaoke

Hur man gör

SPOFF om videoteknik

Mjukvarufix

Beställa översättning

Länkar

Gå med?

Studio Sappari är en grupp animéintresserade människor som översätter animé (japansk tecknad film) till svenska på idéell basis.

Vi arbetar dels på eget initiativ, dels för diverse animétillställningar i Sverige. Studio Sappari har tillverkat svenska textremsor för animévisningar i Sverige sedan 1995, till tillställningar som "Dougakai", "Odåga", "Nekketsu Shukai Zero", "Uppcon" och "Dôgakon".

Studio Sappari översätter via så kallad "mjukvarutextning" i textningsprogrammen JACOsub (JS) och Sub Station Alpha (SSA). Det är en åldersdigen men fortfarande effektiv metod som går ut på att en separat dator spelar upp textremsan parallellt med filmen. Fördelen med mjukvarutextning är att man har en separat översättning som kan användas med valfri videokälla (VHS, VCD, LD, DVD...) och att man således kan få fullt bibehållen bild- och ljudkvalitet från den utgåva av filmen man äger. Nackdelen är att det kräver lite meck med hårdvaran. Man kan även med lite arbete använda Studio Sapparis textningar till att svara på .avi-filer av otextad animé om man föredrar det. Mer information om mjukvarutextning finns under "Om mjukvarutextning".

Vem som helst är fri att använda Studio Sapparis översättningar så länge det sker idéellt och för personligt privat bruk. Om ni vill använda översättningarna till idéella animévisningar går det också bra, men vi vill att det kommer till vår kännedom.

Vid sidan om pysslar även Studio Sappari med att tillverka karaokefiler i systemet A2, och i viss mån att översätta animésånger till svenska.

Uppdateringsloggbok (senast 2015-01-16)

Ansvarig för denna hemsida är Zimeon Lundström, zimeon@mangakai.org.

Sidan speglas för närvarande av Studio Daikon, en liten Göteborgsbaserad förening som ville gå i Studio Sapparis fotspår och mest håller på med karaoke.


Något som inte fungerar/ inte är till tillfredsställelse/ stavfel/ liknande? Mejla snarast till vävmästaren